Công Nghệ Thông Tin

Diễn đàn: Công Nghệ Thông Tin

Nơi chia sẻ kiến thức & Download các phần mềm máy tính

Diễn đàn con Bài cuối

  1. Khu vực download các phần mềm

    Chức năng:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 217
    1. Các phần mềm thiết kế, đồ họa, lập trình

      Chức năng:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 8
      • Bài gửi: 9
    2. Các phần mềm multimedia (nghe nhạc, xem phim...)

      Chức năng:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 10
      • Bài gửi: 11
    3. Các công cụ về mạng.

      Chức năng:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 6
      • Bài gửi: 7
    4. Các phần mềm dành cho công việc văn phòng, phần mềm làm đẹp cho máy tính của bạn: Skin, Theme, Icon, Wallpaper...

      Chức năng:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 24
      • Bài gửi: 29
    5. Hệ điều hành và các công cụ dành cho hệ điều hành.

      Chức năng:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 8
      • Bài gửi: 126
    6. Công cụ bảo mật, chống virus, spyware,...

      Chức năng:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 5
      • Bài gửi: 6
    7. Các tiện ích cho máy tính.

      Chức năng:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 13
      • Bài gửi: 18
    8. Nơi giới thiệu các phần mềm Việt Nam và những phần mềm khác, không thuộc phân loại theo chủ đề bên trên.

      Chức năng:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 5
      • Bài gửi: 5
    9. Trình điều khiển thiết bị (driver) và những công cụ dành cho driver.

      Chức năng:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 4
      • Bài gửi: 6
  2. Nơi chia sẻ & thảo luận những kiến thức về CNTT

    Chức năng:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 25